summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/texmf-dist/tex
AgeCommit message (Expand)Author
2018-09-13update acrotexNorbert Preining
2018-09-11add comicsansNorbert Preining
2018-09-11update annot-proNorbert Preining
2018-09-11update aeb-pro with ctan2tds scriptNorbert Preining
2018-08-03fetchbibpes (3Aug)Norbert Preining
2018-07-13update fetchbibpesNorbert Preining
2018-07-11datepicker-pro updateNorbert Preining
2018-06-17add dpsNorbert Preining
2018-06-17add datepicker-proNorbert Preining
2018-06-16add mkstmpdadNorbert Preining
2018-06-16add fetchbibpesNorbert Preining
2018-06-16add eq-saveNorbert Preining
2018-06-14update opacity-proNorbert Preining
2018-06-12add qrcstampsNorbert Preining
2018-06-11add opacity-proNorbert Preining
2018-06-11add digicap-proNorbert Preining
2018-06-11update annot-proNorbert Preining
2018-06-11add aeb-tilebgNorbert Preining
2018-06-11add aeb-mobileNorbert Preining
2018-06-11aeb-pro updateNorbert Preining
2018-06-11aeb-mlink updateNorbert Preining
2018-06-11add aebenvelopeNorbert Preining
2018-06-11acrotex updateNorbert Preining
2018-04-18remove ketcindy, it is in mainNorbert Preining
2018-04-09update ketpicNorbert Preining
2018-04-07lucida-otf 0.08Norbert Preining
2018-02-12update ketcindyNorbert Preining
2017-10-14rename and update ketpic -> ketcindyNorbert Preining
2017-09-22remove spark-otf, in TLNorbert Preining
2017-09-21add spark-otfNorbert Preining
2017-09-04add ketpicNorbert Preining
2017-07-13add eq2db fitr jj-gameNorbert Preining
2017-07-13add pcarlNorbert Preining
2017-07-13add mathstoneNorbert Preining
2017-07-13add futuransNorbert Preining
2017-07-13add adobecaslonNorbert Preining
2017-07-13add lucoldNorbert Preining
2017-07-13add lucidabrNorbert Preining
2017-07-13add acrosort and aebslicingNorbert Preining
2017-07-13add aeb-mlink aeb-pro aebxmp graphicxsp annot-proNorbert Preining
2017-07-13add artthreads cntdwn ecards fc-arith fldigigalNorbert Preining
2017-07-13add lmacs popupmenu rangen renditions richtext yt4pdfNorbert Preining
2017-07-13add rmannotNorbert Preining
2017-07-13add eqexamNorbert Preining
2017-07-12add acrotexNorbert Preining
2017-07-12add acromemoryNorbert Preining
2017-07-12add acroflexNorbert Preining
2017-07-12add verdanaNorbert Preining
2017-07-12add thsmcNorbert Preining
2017-07-12add lsabonNorbert Preining